Tjänstepension är en viktig del av din totala pension. ”Sverige är på väg att införa ett nytt regelverk för tjänstepensioner. Tjänstepension är ett samlingsnamn för de pensioner som en arbetsgivare betalar för sina anställda. Är du osäker på om du har tjänstepension kan du fråga din arbetsgivare. Tjänstepension är en viktig del av din totala pension. Eller, vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Eftersom vi inte tar ut några försäkringsavgifter kan varje anställd dessutom få upp till en miljon mer i pension hos oss än om ni har er tjänstepension någon annanstans. Du som arbetar inom kommun, region och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör. Pensionen består av tre delar; allmän pension , tjänstepension och privat pension . Detta är ett tal som betalas av hur länge en person som är född ett visst år i snitt kommer read article leva plus att man gör ett antagande för hur fonderna vad pengarna är länge i kommer att gå i framtiden. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer från den del som arbetsgivaren betalar in varje månad.

Har du kollektivavtal är din arbetsgivare skyldig att betala in tjänstepension, om du inte har det kan arbetsgivaren själv välja om de ska betala in till din tjänstepension eller inte.

Idag har ungefär 9 av 10 tjänstepension i Sverige. Din tjänstepension är bra för fler än dig. I egenskap av tillsynsmyndighet för tjänstepensionsmarknaden vill Finansinspektionen ge riksdagen bästa möjliga underlag att fatta sitt beslut på. 9 av 10 anställda har tjänstepension. Hur hög pensionen blir påverkas bland annat av lönen, hur mycket du sparar och hur länge du arbetar – men det är även avgörande hur pengarna har placerats. Tjänstepension är den pension du får av din arbetsgivare.

Eget sparande Saknar du tjänstepension i din anställning behöver du själv spara för att kompensera för den uteblivna tjänstepensionen.

Vad är tjänstepension? Läs mer om fördelarna med att ha företagets tjänstepension …

Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension.

Vad är tjänstepension? Vill du veta vad du har inbetalat även i tjänstepension och hur mycket du totalt kan räkna med att ha när du slutar arbeta så kan du gå in på www.minpension.se. Eller, vad du förlorar om du inte har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Ta reda på hur mycket som betalas in till din tjänstepension varje månad. Se om din arbetsgivare är …

Är du osäker på om du tillhör försäkringslösning PA-91 F? Du som arbetar inom kommun, region och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Om tjänstepensionen är avtalad inom ramen för ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund kallas den för avtalspension.